ஆரம்பநிலை

பேட்டரி என்பது மொபைல் போன்கள், எலக்ட்ரிக் கார்கள், எலக்ட்ரிக் டூத்பிரஷ்கள் போன்ற மின் சாதனங்களுக்கு ஆற்றலை உருவாக்குவதற்கான ஒரு மின்வேதியியல் மூலமாகும். 1800களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பேட்டரிகள் இரண்டு மின்முனைகள் மற்றும் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. மேலும் அறிக...

ஒரு பேட்டரி ஒரு எளிய யோசனையில் செயல்படுகிறது: இது இரசாயன ஆற்றலை நேரடியாக மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. ஒரு பேட்டரி இரண்டு தட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது - ஒரு நேர்மறை தட்டு மற்றும் எதிர்மறை தட்டு. மேலும் அறிக...

பேட்டரியின் செயல்பாட்டின் கொள்கை எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்தைப் பொறுத்தது. எனவே, எந்தவொரு பேட்டரியும் வேலை செய்ய, அதற்கு அதிகப்படியான எலக்ட்ரான்களைக் கொடுக்கும் ஒரு பொருள் தேவை, மற்றும் அதிகப்படியான எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒன்று. மேலும் அறிக...

"பேட்டரி" என்ற சொல் 1749 இல் பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்ளின் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது, அவர் ஒரு சோதனைக்காக இணைத்த மின்தேக்கிகளின் வரிசையை விவரிக்க அதைப் பயன்படுத்தினார். பிந்தைய ஆண்டுகளில், பேட்டரி என்ற சொல் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட எந்த மின் வேதியியல் கலங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது: சக்தியை உருவாக்க.

லித்தியத்தை அனோடாகக் கொண்ட பேட்டரிகள் லித்தியம் பேட்டரிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மின்னூட்டத்தின் போது மின்னோட்டத்திலிருந்து கேத்தோடிற்கும், சார்ஜ் செய்யும் போது கேத்தோடிலிருந்து அனோடிற்கும் சார்ஜ் நகர்கிறது. மேலும் அறிக...

Tubular batteries are lead-acid batteries that are much larger than flat plate batteries. Tubular batteries are commonly seen in UPS and inverter systems. Read more...

Battery eliminators are used instead of normal dry batteries in radio receivers, tape recorders, calculators, and other low-power devices. Read more...

The battery is used in various devices like radio, tape recorders, calculators, Remotes, and even EVs. Read more...

The12V small battery range starts from 7Ah, 12Ah, 20Ah and 40Ah. There are multiple options to charge small battery, such as: Read more...

A solar battery is a kind of battery that can be charged by either solar energy or regular inverter and can store energy for using later as per the user’s need. Learn more...

இடைநிலை

எங்கள் தொடர்பு பக்கத்தின் மூலம் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்! நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ மகிழ்ச்சியாக இருப்போம்.

Size of battery can be estimated based on actual connected load and required backup hours. Battery rating defined with Ampere Hours (AH). Please visit loom solar for detail battery size calculation. Read more...

When you plan to install solar panel, battery and inverter, then you must be wondering about how to decide the capacity of these components. Read more...

In the market, there are usually multiple capacities of batteries exist, that starts anywhere from 7Ah to 200Ah with different year range of warranty available. Read more...

It would obviously be frustrating and wastage of your investment if solar battery couldn’t be used again. Maybe that’s why, solar battery actually always comes as a rechargeable equipment for one’s use. Know more...

When more power starts coming and going, we plan to install an inverter battery, but it is a bit difficult to calculate how many kW of the inverter battery should be. Read more...

6V batteries are often used in most portable equipment’s like Solar lights, Garden lights, Toys and Etc.  They are useful to a variety of use cases and by people like in the Outdoor  campaigns, by farmers, the street shops,  CSR activities, and many more. Read more...

A SLA (Sealed Lead Acid Battery) or SMF (Sealed Maintenance Free Battery) are both same battery. The main difference between SLA Battery & Lead Acid Battery is the internal construction – SLA Battery made by Spunch Materials whereas Lead Acid Battery made by liquid form. Read more...

Invented in 1859 by Gaston Planté, lead battery also known as lead-acid battery, is the oldest type of battery that still is in much use. Learn more...

A 12V Lithium Battery is an ideal use for a small home lighting system, street light, portable generator, energy storage system, science projects, etc, but the main question is how can I charge this battery. Read more...

Many of you are wondering how to charge a 12V 12ah battery. We will explore how you will be able to charge it with the help of this simple guide that will help you find the best solution to charge a 12V 12ah battery. Read more...

When you plan to install an inverter battery in home, office, shop or places where you need power backup during the power cut or low voltage situation, then you start thinking about how to select an inverter with a battery? Read more...

நிபுணர்

There are several ways that solar panels can be used. A battery, which is a collection of cells, can store the energy produced by the solar panels to be used later or on the need of the user. Read more...

பேட்டரி விலை

பேட்டரி வணிக வாய்ப்பு

பேட்டரி உத்தரவாதம்

பேட்டரி வாங்குவது எப்படி?

வாடிக்கையாளர் ஆதரவு

உங்கள் உரையை இங்கே உள்ளிடவும்

செய்தி அனுப்பு

உங்கள் உரையை இங்கே உள்ளிடவும்