ਸਾਡੀ ਟੀਮ

ਅਮੋਦ ਆਨੰਦ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਅਮੋਲ ਆਨੰਦ

ਸੀ.ਈ.ਓ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ - ਚੈਨਲ ਵਿਕਰੀ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕੋਮਲ ਭਾਟੀਆ

ਭੂਮਿਕਾ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ

ਭੂਮਿਕਾ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ ...

ਨਿਸ਼ੀ ਚੰਦਰ

ਮੁਖੀ - ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Vilal Saifi

Brand Manager

Read more...

Muskan Anand

E-Commerce

Read more...

Mohit Mathur

Retail Sales

Read more...

Kavita Aneja

Consumer Service

Read more...

ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!

ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ / ਸੇਲਜ਼ ਇੰਟਰਨਸ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਣਾ ਸੀਵੀ meghna@loomsolar.com 'ਤੇ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 9871628773' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ