തുടക്കക്കാരൻ

അതെ, ഞങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും അയയ്ക്കുന്നു. ഷിപ്പിംഗ് ചെലവുകൾ ബാധകമാകും, ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ വർഷം മുഴുവനും കിഴിവുകളും പ്രമോഷനുകളും നടത്തുന്നു, അതിനാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡീലുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് പേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം! നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.

The basic definition of Inverter is to invert or convert the input DC power in to AC output power. Read more...

The following inverter uses are, To convert the input DC power in to AC output power & feed into loads. Read more...

Basically solar inverters are use to convert the Solar DC input power in to AC (3phase) output power. Read more...

The hybrid inverters are intelligent type of inverters, that use the most of generated power in to load and excess solar energy store in to battery system. Read more...

Static inverter is the same as a UPS system except they are configured to operate in 'active standby' mode with the bypass supplying the load during normal conditions. Read more...

MPPT (Maximum power point tracking) or PPT (power point tracking) type of inverters are for higher rating of inverters. Read more...

There are following items you can run simultaneously at home with 500watt inverter. Read more...

There are following items you can run simultaneously at home with 600watt inverter. Read more...

There are following items you can run simultaneously at home with 600watt inverter. Read more...

This Pulse Width Modulation (PWM) type inverter are cheaper mostly used in off-grid solar in households and commercial applications. Read more...

So many Inverters brands are available in market however following inverters are best. Read more...

Solar Inverter basically work on same principal of basic inverter, some addition feature & protection added along with solar inverter. Read more...

Its work as like its name Micro, such small solar inverter used to
convert DC power coming from one solar PV Module panel to AC power. Read more...

ഇന്റർമീഡിയറ്റ്

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർഡർ തിരികെ നൽകണമെങ്കിൽ, സഹായിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രക്രിയയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും.

ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാന കാരിയർമാരെയും പ്രാദേശിക കൊറിയർ പങ്കാളികളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചെക്ക്ഔട്ട് സമയത്ത് ഒരു ഡെലിവറി രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും.

Based on the load you want to
run with inverter can calculate the size of inverter an battery.

Exmp. 5nos. of 20 watt CFL, 3 nos. of 60 Watt fan & One TV 200 watt & 1000 watt AC want to run with inverter. The total load are (20x5+3X60+200+1000) 1480 watt, Read more...

നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറുകൾ എത്താൻ 5-7 പ്രവൃത്തി ദിവസമെടുക്കും. വിദേശ ഡെലിവറികൾക്ക് 7-16 ദിവസം വരെ എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിലിൽ ഡെലിവറി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും.

Note down the all connected load with inverter & calculated the actual running load of inverter.

Exmp. 5nos. of 20 watt CFL, 3 nos. of 60 Watt fan & One TV 200 watt & 1000 watt AC Read more...

So many brands & type of Inverters are available in market however following inverters are best, Read more...

അത് സ്രഷ്ടാവിനെയും ഉൽപ്പന്നത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ഉൽപ്പന്ന പേജിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവിടെ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ ഓപ്ഷനുകൾക്കായി നോക്കുക.

വിദഗ്ധൻ

Visit Loop Solar website www.Loomsolar.com for online solar inverter buy. Also you can contact with loom solar channel partner near to your home location for off line buying.

For detail information about cost of per watt inverter visit Loop Solar website www.Loomsolar.com. However Read more...

Connect Positive (+) terminal of Solar PV Module in to incomer side of Inverter (+) positive terminal & Negative (-) terminal in to Negative
terminal of inverter. However PV Module are Read more...

If induced voltage of single PV module is 12 than total 19 or 20 nos. of PV module can connected in series to achieve 220V for inverter Read more...

Yes solar battery also used for normal Inverter application. But Read more...

Not recommend to place battery
along with charger in bedroom. Due to following reason, Some of batteries emerge gases
during charging and discharging condition. Read more...

Size of battery can be calculate based on the load Amp hour & required backup time during, Read more...

Connect Positive (+) terminal of Solar PV Module in to incomer side of Inverter (+) positive terminal & Negative (-) terminal in to Negative
terminal Read more...

Connect Inverter AC output supply into distribution board or directly to
load for maximum consumption Read more...

Press long to power button for inverter Read more...

In India all the Home & Industrial appliances are used with AC power
supply and solar PV Module generate DC power, hence Read more...

Two type of phase clarified single and three phase, in three phase supply ph to ph voltage shall be approx. 415 to 440 Volt & for single phase Read more...

Grid tie inverter are On grid type of solar inverter, they generate power along with availability of grid Read more...

By using Six pulse width model (full wave & half wave converter) with
help of Diode/ Thyristors can make inverter. Read more..

Some of micro inverter are inbuilt with PV module hence DC input wire already connected with PV module than the AC cable Read more...

Press long to power button for
inverter restart & disconnect battery connection check all the cable connection. Read more...

Size of battery can be calculate based on the load Amp hour & required backup time during, Read more...

Size of Battery calculate based on the required backup time. However according to discharge cycle of selected battery Read more...

Same voltage level of battery & inverter can be configure directly.

Both solar inverter and normal
inverter work on same principle, however some additional safety feature added with solar inverter like revers blocking, e/f, etc. However Read more...

Normal inverter take AC input and convert in to DC for battery charging during normal condition and during AC Read more...

There are following items you can run simultaneously at home with 1000watt inverter

Read more...

There are following items you can run simultaneously at home with 300watt inverter

Read more...

Lithium ion solar batteries are mostly used in solar, dry type valve regulated maintenance free battery. Please visit Loop Solar website www.Loomsolar.com for more battery detail.

Inverter load capacity as per rating of inverter and connected watt rating of load on inverter.

For example Read more...

To avoid harmonic disturbance effect and any kind of surge on your
inverter to make pure Alternating Current sine wave output. Read more...

General UPS need AC Input power supply for charging and in case failure of AC supply the stored power in UPS battery will provide the AC output power with help of UPS converter. Read more...

Required Solar Inverter charger for Off grid type solar system, in which battery used for power storage Read more...

There are following items you can run simultaneously at home with 300watt inverter Read more...

The sine wave Inverter is better for Indian use, because most of the home & industrial appliances are worked in single/Three phase AC supply in India Read more...

Generally Solar inverters are usually warrantied for a period ranging from 5 to 15 years, with an average standard warranty period of 10 years. Read more...

ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ

നിങ്ങളുടെ വാചകം ഇവിടെ നൽകുക

ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ വാചകം ഇവിടെ നൽകുക

Videos